תנאי השימוש | תקנון האתר

1. מבוא והשימוש באתר

1.1 ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של רננה חליף קרמיקה. מטעמי נוחות, התקנון נכתב בלשון נקבה אך כל הנאמר בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

1.2 אתר אינטרנט זה שייך לרננה חליף קרמיקה ע.מ. 034878645 וכולל חנות און-ליין להזמנת מוצרים של רננה חליף קרמיקה (להלן: "בית העסק").

1.3 השימוש באתר וביצוע כל פעולה באתר מהווה הסכמה כי המשתמש (להלן "המשתמשת" או "המזמינה") קראה בקפידה את התקנון – שהוראותיו יובאו להלן – הבינה אותו והאי מסכימה לו ועל כן יהיה עליה לנהוג על פיו וכן לא תוכל היא ו/או מי מטעמה להעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין שמפורט לגביו בתקנון, כנגד בית העסק ו/או מי מטעמו.

1.4 בית העסק רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת ו/או הודעה מראש, לשנות מעת לעת תקנון זה וכמו כן את תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכן האתר, מחירי מוצרים וכל מה שימצא לנכון לרבות שינוי ו/או הפסקת פעילות חלק מהאתר ו/או את האתר כולו, ו/או שינוי מטרת האתר ו/או להחליט כי האתר, כולו או חלקו, יהיו פתוחים אך ורק בפני משתמשים רשומים. תנאים אלו יחייבו החל מרגע פרסומם באתר. המשתמשת לא תגיש כל תביעה שהיא נגד האתר בגין שינויים ו/או תקלות אלו שהתרחשו תוך כדי עדכון האתר.

1.5 בכל שאלה ו/או בעיה ניתן לפנות לבית העסק באמצעות דואר אלקטרוני renana.halif@gmail.com.

1.6 תקפות הכתוב בתקנון זה כחוזה משפטי לכל דבר וענין, והינה הבסיס המשפטי היחידי בין בית העסק לבין המשתמשת.

2. מי רשאי לבצע פעולות באתר
כל משתמשת רשאית לבצע פעולות באתר, ולהזמין ממגוון המוצרים של בית העסק, בכפוף לעמידתו בכל תנאים המפורטים להלן:

2.1 למשתמשת מלאו 18 שנה, או במידה והינה מתחת לגיל 18 ו/או שמונה לה אפוטרופוס חוקי, רשאי לבצע כל פעולה רק על פי אישור מאת האפוטרופוס החוקי. יובהר כי מבחינת בית העסק שימוש באתר מקיים חזקה לפיה המשתמשת עומדת בתנאי זה.

2.2 המשתמשת הינה בעלת כרטיס אשראי  תקף שהונפק ע"י מוסד פיננסי ו/או מוסד בנקאי ו/או חברות כרטיסי האשראי המורשים לעשות כן על פי חוק ו/או בעל חשבון PAYPAL וככל שאינה בעלת כרטיס אשראי תקף ו/או אינה בעלת חשבון PAYPAL הינו בעל הרשאה להשתמש באלו כפי שניתנה לה מן הבעלים.

2.3 למשתמשת כתובת דואר אלקטרוני פעילה.

3. קניין רוחני
זכויות היוצרים, הקניין הרוחני, התכנים, קוד האתר וכל העיצובים שבו שמורים לבית העסק.

 • קיים איסור מוחלט לעשות כל שימוש, מסחרי או אחר, בנתונים המתפרסמים באתר בית העסק. זכויות אלו חלות בין היתר אך לא רק על כל פרט הקשור לאתר בית העסק ולהפעלתו, כולל עיצובו הגרפי של האתר, על אריזות המוצרים, על לוגו בית העסק, על שמות המוצרים, על המבצעים לקנייה, על נוסח תיאור המוצרים, על בסיסי הנתונים ועוד.
 • בית העסק אוסר לעשות כל שימוש, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם כל מידע מן האתר לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב, בלא קבלת רשותו של בית העסק מראש ובכתב.

4. פרטיות משתמשים

הקלדת פרטים אישיים של המשתמשת באחת או יותר מפונקציות האתר נעשית עפ"י רצונה של המשתמשת ובהסכמתה.

 • בית העסק מכבד את הפרטיות של כל לקוחותיו ועושה את מירב המאמצים לשמור על בטחון פרטיהם האישיים. פרטים אישיים של המשתמשים/ות ישמשו שימוש פנימי בלבד, יישמרו במאגרי המידע של בית העסק ולא יועברו על ידיו לגורמים שלישיים חיצוניים, אלא על מנת להשלים את פעולות הרכישה שהתבצעו באתר ולצורך דיוור עתידי.
 • מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 3.2 לעיל, בית העסק לא יעביר פרטים אישיים של לקוחותיו לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:
  • במקרה שבו המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע בבית העסק ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, או עשתה שימוש בשירותים הניתנים ע"י בית העסק לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
  • במקרה בו המשתמשת הפרה את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם בית העסק או מי מטעמו.
  • במקרה בו התקבל בידי בית העסק צו שיפוטי ו/או דרישה מרשות שלטונית המורה לה למסור את פרטי המשתמשת לצד שלישי ו/או במקרה בו חלה על בית העסק חובה על פי דין להעביר פרטים כאמור.
  • משתמשת שהזינה לאתר פרטים שגויים אודותיה במתכוון.
  • בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמשת לבין בית העסק.
 • באישור תקנון זה המשתמשת מסכימה לכך שבית העסק יהא רשאי לפנות אליה בפקס, טלפון, דואר אלקטרוני, הודעה אלקטרונית בכתב ו/או בע"פ ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים, ניוזלטר, עדכוני בלוג וכיו"ב. הסכמה זו ניתנת לביטול על ידי המשתמשת בכל עת על ידי מסירת הודעת לבית העסק למייל renana.halif@gmail.com, כי אינה מעוניינת בכך.
 • בעת הצטרפות לאתר או קנייה באתר תהפוך המשתמשת לחבר במועדון הלקוחות של בית העסק.
 • בית העסק נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל הניתן על סודיות המידע של משתמשיו. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. ככל שעל אף מאמציה ייגרם נזק מכל סוג, למשתמש ו/או למי מטעמו בעניין זה, בית העסק ו/או מי מטעמה אינם יכולים להיות אחראיים לכך

5. שימוש ב- cookies
כדי להקל על לקוחותיו, בית העסק משתמש בעוגיות (cookies) ובכך חוסך מהלקוחות להזין את פרטיהם האישיים בכל ביקור. המשתמשת יכולה להגדיר את הדפדפן שלה כך שיסרב ל- cookies

6. הליך הזמנת המוצרים באתר
כל משתמשת הכשירה לביצוע פעולות כמפורט בסעיף 2 לעיל, רשאית לבצע הזמנות באתר, אך זאת לצרכים אישיים בלבד ולא לצרכים סיטונאיים.

  • אספקת המוצר תיעשה לכתובת בישראל בלבד. 
  • מחיר המוצרים הוא כפי שמצוין באתר, והוא כולל מע"מ. המחיר עשוי להשתנות מפעם לפעם בהתאם לשיקול דעתו של בית העסק.
  • בסוף תהליך הרכישה באתר יתווסף מחיר משלוח המוצר/ים למזמינה. מחיר זה משתנה בהתאם לסך סל הקניות ובהתאם לאופן המשלוח אותו בחרה המזמינה.
  • זמינות המוצרים למכירה באתר ו/או לאספקה כפופה להימצאותם במלאי בית העסק.
  • כדי לבצע הזמנה של מוצר נדרשת המשתמשת לפעול לפי ההוראות וההנחיות באתר, ולמלא את כל הפרטים הנדרשים באופן מלא ומדויק וזאת עד לאישור סופי של ההזמנה. לאחר השלמת ההזמנה תבוצע בדיקה ואישור של אמצעי התשלום, תינתן הודעת אישור מתאימה.
  • הצבעים וצורות המוצרים כפי שמפורסמים באתר, הם להמחשה בלבד, ויתכנו שינויים בצבעים ובצורות המוצרים המסופקים למזמינה.

7. רכישות ותשלומים
ביצוע פעולת תשלום באתר, יעשה באמצעות כרטיס אשראי ע"י בעלת כרטיס האשראי, בעלת חשבון פייפאל או במזומן באיסוף עצמי או בביט/העברה בנקאית.

  • המזמינה אחראית באופן בלעדי למסירת המידע על ידו ו/או אמצעי התשלום. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י הגורם האחראי על אמצעי התשלום ו/או לא בוצע חיוב, לא תסופק ההזמנה. ככל שלא שולמה התמורה בגין המוצר מכל סיבה שהיא לא תהא בית העסק אחראי בכל חבות כלפי המשתמשת או מי מטעמה והזמנתו תבוטל.
  • דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר/ים.
  • בית העסק רשאי להגביל את כמות היחידות ו/או המוצרים שניתנים לרכישה באתר.
  • התשלומים באתר מבוצעים כנגד חשבונית מס וקבלה חתומים דיגטלית, ומאושרים ע״י מס הכנסה.
  • ביטול עיסקת רכישה. אם בכל שלב טרם למועד אישור חברת האשראי הרלוונטית יתברר כי המוצר אינו במלאי, המצוי במלאי שונה מאשר הזמינה הלקוחה, פרטיו או מחירו שונים מאשר הוצגו בפניה וכל עניין אחר שלפי שיקול דעת האתר יצדיק את ביטול העסקה, בית העסק יהיה רשאי שלא למסור הודעת קיבול אלא הודעה על ביטול ההזמנה, ובכך לבטל את העסקה. הלקוחה לא תחויב רק בגין העסקה שבוטלה.
  • ככל שחברת האשראי הרלוונטית לא תאשר את העסקה, תימסר בצורה סבירה הודעה למשתמשת הרוכשת על פי הפרטים אותם מסר לאתר, והמשתמשת תהא רשאית ליצור עימנו קשר ולסיים טלפונית את הליך הרכישה. לא תעשה כך המשתמשת – לא תחשב העסקה כגמורה.
  • מוצר או שירות שאינו במלאי. ככל שיתברר כי המוצר או השירות שרכשה המשתמשת אינו נמצא במלאי, אזל או לא ניתן לספקו מסיבה אחרת, בית העסק יהיה רשאי ליצור עימה קשר ולהציע עסקה חלופית. ככל שתסכים      לה – יחולו עליה התנאים החלים באתר באופן רגיל. ככל שלא תסכים לה – לא תחויב  בדבר והאתר לא יהיה מחוייב למסור בידיו דבר.
  • לבית העסק שמורה זכות עיכבון על כל מוצר שנמסר לידיה ותמורתו לא שולמה במלואה ו/או לא שולמו דמי המשלוח כדין.
  • בית העסק שומר על זכותו לגרוע ו/או להוסיף מוצר ו/או מוצרים ו/או שירות ו/או שירותים מהאתר ו/או לשנות האתר ו/או תוכנו ו/או המחירים ו/או התנאים המופיעים בו בכל עת ללא כל התראה מוקדמת.
  • הצילומים, התיאורים, הצבעים, המפות והאריזות הם לצרכי המחשה בלבד. יתכנו מצבים בהם המוצר או השירות שנמסר למשתמשת בפועל יהיה שונה מהמוצג באתר. לא יהיה בכך כדי לפגוע בתוקף העסקה.

8. רכישה בטוחה
בית העסק שם לו למטרה להוות מקום בטוח לרכישות און ליין ולהישאר מעודכנת בכל עת בתקני האבטחה המתקדמים ביותר ובמנגנוני הסליקה הבטוחים ביותר. עמוד הסליקה באתר הינו עמוד עצמאי ומאובטח (iframe) אשר עומד בבדיקות ובתקני האבטחה המתקדמים בשוק. העברת המידע בין הלקוחות לשרתי הסליקה (לרבות פרטי תשלום ו/או כרטיסי אשראי) נעשית באופן מוצפן בטכנולוגיית SSL ועל פי התקן.

9. אספקת המוצר, משלוחים וביטולים

  • המוצר שהוזמן וחויב יסופק לכתובת בישראל שהקליד המזמין.

  • לעדכון כתובת למשלוח לאחר ביצוע ההזמנה באתר, ובהתנייה שהמשלוח לא הועבר לחברת השליחויות, אנא צרו קשר מיידי בוואצאפ למספר: 054-4779210 וציינו את שמכם, מספר ההזמנה וטלפון לחזרה.
  • במידה ובחרה המזמינה באפשרות של "איסוף עצמי", תיצור עם בית העסק  קשר בוואצאפ למספר: 054-4779210  ובית העסק יצור עימה קשר כדי לתאם את האיסוף.
  • בית העסק יספק את המוצר בהתאם לתנאי האספקה המפורטים באתר ואשר עשויים להשתנות מעת לעת.
  • לא יסופקו משלוחים בימי שישי, שבת, ערבי חג וחג, וחול המועד, למעט מקרים חריגים אשר יאושרו למזמינה בכתב.
  • במידה ואין המזמינה זמינה לקבלת המשלוח ביום החלוקה שנקבע, יוחזר המשלוח לבית העסק ויישלח שוב בעלות משלוח חדשה (50 ש"ח).
  • ביטול עסקה על ידי המזמינה יתאפשר אך ורק בתוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה ובמידה וההזמנה לא יצאה למשלוח אל המזמינה. בבקשת ביטול תפנה המזמינה לבית העסק בווצאפ: 054-4779210 ובמקביל לדוא"ל renana.halif@gmail.com. המזמינה תזוכה במחיר ההזמנה, למעט 5% דמי ביטול עסקה.
  • הזמנות שיתקבלו עד לשעה  12 בצהריים יסופקו לרוב אחרי יום ועד שבעה ימי עסקים לערים הגדולות. ליישובים קטנים ייתכן וייקח מספר ימי עסקים נוספים. הזמנות שנכנסו אחרי 12 בצהריים יתעכבו בשני ימי עסקים נוספים.
  • בית העסק לא יהא אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות השבתות, עיכובים בחברת המשלוחים וכיוצ"ב.
  • בית העסק עושה כל שביכולתנו כדי שתקבלו את המוצרים באופן מושלם. באם קיבלתם מוצר פגום, אנא כתבו מייל renana.halif@gmail.com וצרפו תמונה של המוצר הפגום ואת מספר ההזמנה, ואנו נזכה אתכם במחירו.

10. ביטול רכישה על ידי בית העסק

  • בית העסק יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולה או חלקה.
  • הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למזמינה, ובית העסק יזכה את אמצעי החיוב של למזמינה או ישיב לו כל סכום ששולם בגין השירותים ו/או המוצרים ככל ששולם במלואו.
  • למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמשת/למזמינה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בית העסק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

11. פיצוי מוסכם
מבלי לגרוע מהוראות התקנון ו/או מכל דין אחר, המשתמשת מסכימה כתנאי יסודי לשימושה באתר כי בכל מקרה של טענה מצידה לנזק מכל סוג, כתוצאה מן השימוש באתר ו/או הזמנת מוצרים באמצעותו, ובמידה וטענתו תתקבל על ידי בית העסק, לא יעלה גובה הפיצוי המוסכם על הסך אשר שולם בפועל בגין המוצרים.

12. תוספות
בית העסק שומר לעצמו את הזכות לבטל הזמנות ו/או לחסום משתמשים של האתר בכל מקרה של פעולת משתמשים בניגוד לתקנון זה, של שימוש בלתי ראוי באתר, של התנהגות בלתי הולמת, של ניסיון לפגיעה באתר ו/או במכירות התקינות של האתר ו/או כל שימוש פסול אחר בהתאם לשיקול דעתה.

  • בית העסק ו/או מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל פעולה של צד ג' באתר ו/או וירוסים ו/או נזקים אחרים שיגרמו על ידי צד ג' לאתר ו/או באתר. בית העסק לא יהא אחראי לכל פעולה של צד ג' כלשהו שתבוצע באתר.
  • שימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמשת כי היא מודעת לסכנות ונזקים העלולים להיגרם כתוצאה משימוש באינטרנט בכלל ורכישות באינטרנט בפרט, והיא מוותרת על כל טענה מכל סוג כלפי בית העסק ו/או מפעיל האתר ו/או מי מטעמם.
  • רישומי המחשב של בית העסק ו/או מפעיל האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר ו/או הזמנות המבוצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונותם.
  • כל הסכסוכים ו/או המחלוקות בין הצדדים בקשר עם האתר ו/או תקנון זה יועברו להכרעת בורר דן יחיד אשר ימונה מתוך רשימת הבוררים המצויה בידי לשכת עורכי הדין במחוז צפת. הבורר לא יהי כפוף להוראות הדין המהותי, לא לסדרי הדין ולא לדיני הראיות. סעיף זה מהווה הסכם בוררות תקף כמשמעותו בחוק הבוררות – תשכ"ח -1968.
  • המשתמשת מצהירה בזאת, כי קראה את תקנון האתר והינה מודעת לתקנון האתר וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה או תביעה כנגד בעלת העסק הבעלים ו/או עובדיה ו/או מפעילי האתר והיא פוטרת אותם מכל אחריות לכל נזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, בגין מוצר ו/או שירות לרבות מחמת איכותו, טיבו, השימוש בו, איחורים באספקה.
  • חל איסור מוחלט לערוך כל שינוי, להעתיק, לשכפל, לפרסם, למסחר, ליצור עבודה נגזרת, למכור, להעביר, להציג ולבצע כל פעולה אחרת בתכנים שבאתר, בתוצריו ו/או בעיצובו של האתר, אלא אם ניתנה הרשאה מראש ובכתב לכך. כמו כן חל איסור לפגוע בדרך כלשהי בהודעות, אזהרות ו/או כל סימון אחר המופיע ליד התכנים באתר, דוגמת "כל הזכויות שמורות" וכדומה.
  • חל איסור מוחלט לפעול בדרך כלשהי להנאה משירות שניתן בתשלום, מבלי לשלם את המחיר הנדרש, בין אם באופן אישי ובין אם עבור אחר, וכן בדרך אחרת אשר יש בה כדי לפגוע באמינות העסקאות המתבצעות באמצעות האתר.

בברכה, רננה חליף קרמיקה ע.מ 034878645